Logo Juf & Co

Bijles, huiswerkbegeleiding en trainingen voor kinderen van
de basisschool

Juf & Co wil kinderen weer plezier laten krijgen in het leren!

Neem contact op
Op zoek naar bijles, huiswerkbegeleiding en trainingen voor middelbare scholieren? Klik dan hier

Bijles, huiswerkbegeleiding en trainingen

Komt uw kind niet mee met het niveau in de klas? Gunt u uw kind meer zelfvertrouwen? Of heeft uw kind hulp nodig bij rekenen, begrijpend lezen, spelling, taal, lezen of het maken en plannen van huiswerk? Juf & Co biedt bijles, huiswerkbegeleiding en trainingen op maat voor kinderen van de basisschool.

Het huidige onderwijs vraagt veel van kinderen op zowel cognitief gebied als op het gebied van werkhouding en taakaanpak. Niet alle kinderen kunnen aan deze hoge eisen voldoen. Onze ervaring is dat het in de klas moeilijk is om deze kinderen de specifieke hulp te kunnen bieden die zij nodig hebben.

Ons aanbod
Lamp icon

Bijles

Voor kinderen die moeite hebben met de leerstof van de basisvakken (denk aan rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen) bieden wij hulp op maat.

Lees meer
Lamp icon

Huiswerkbegeleiding

Voor kinderen die moeite hebben met het plannen en het maken van hun huiswerk bieden wij huiswerkbegeleiding aan.

Lees meer
Lamp icon

Trainingen

We bieden verschillende trainingen aan. Zoals ‘Ik leer anders’, ‘Leren leren’ en ‘Alle teksten de baas’.

Lees meer

“If a child can’t learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn”

Ignacio Estrada

Kind huiswerk

Onze visie

Juf & Co heeft als visie kinderen, die dat nodig hebben, vroegtijdig hulp te bieden, zodat het opdoen van negatieve ervaringen wordt voorkomen.

Juf & Co onderscheidt zich door uit te gaan van de sterke kanten van uw kind en legt de nadruk op het vergroten van het zelfvertrouwen en het positief benaderen van uw kind. Dit bereiken we door persoonlijke 1-op-1 aandacht te geven, waarbij wij onze jarenlange ervaring als leerkracht (speciaal) basisonderwijs gebruiken.

Werkwijze

Voor wie

Maak kennis met de juffen

Annika Boere

Na 28 jaar werkzaam te zijn geweest in het basisonderwijs en (speciaal) basisonderwijs merk ik dagelijks op dat de kinderen steeds meer individueel benaderd moeten worden, een eigen leerlijn nodig hebben waardoor ze meer succeservaringen op kunnen doen en daardoor zelfstandiger, gemotiveerder en gelukkiger worden.

Carina Horden

Na bijna 25 jaar als leerkracht op een reguliere basisschool en in het (speciaal) basisonderwijs te hebben gewerkt, werd het tijd voor een nieuwe uitdaging. Mijn passie om in het onderwijs te gaan werken, is om kinderen te begeleiden en te helpen. Mijn ervaring in het onderwijs is dat steeds meer kinderen hulp nodig hebben, omdat ze het tempo/niveau niet bij kunnen houden.

Over ons

Werkwijze

We werken met een vaste structuur voor de begeleiding. We starten met de intake, dan zetten we een plan van aanpak op en passen dit toe in de lessen. Om de voortgang te kunnen bekijken, plannen we evaluatiemomenten in.

Contact met school

Aangezien wij met onze bijles graag willen aansluiten bij de werkwijze van school, hebben we graag contact met de betreffende leerkracht. In een gesprek met de leerkracht bespreken wij de onderwijsbehoeften van uw kind. Dit houdt in dat we navragen wat de sterke kanten van uw kind zijn en op welke manier uw kind het beste geholpen kan worden. Hierdoor kunnen wij nog beter aansluiten bij wat uw kind nodig heeft.

1. Intake

Voordat de bijles of huiswerkbegeleiding van start gaat vindt er altijd een intake plaats.

Lees meer

2. De lessen

De bijlessen en huiswerkbegeleiding bieden wij zowel individueel als in groepsverband aan.

Lees meer

3. Evaluatie

Om te kijken of de gestelde doelen behaald zijn, plannen we halverwege en aan het eind van de lessenserie een evaluatie in.

Lees meer

Juf & Co kijkt naar wat uw kind nodig heeft

Juf & Co wil kinderen weer plezier laten krijgen in het leren!

Neem contact op